INVITATION


Arrangement om Social Vækst

Onsdag den 30. august 2017 kl. 14.00-16.00

Er din virksomhed eller organisation interesseret i social vækst?

Frederiksberg Kommune lancerer i tæt samarbejde med en række partnere, en række sociale vækstprogrammer, som kobler vækst og social ansvarlighed. Kernen i programmerne er at understøtte virksomheders vækst for derigennem at skabe nye arbejdspladser for udsatte ledige.

Samlet kalder vi den nye indsats for ”Social Vækst” og vil gerne invitere virksomheder, men også uddannelsesinstitutioner, offentlige organisationer og andre, der ønsker at engagere sig i social vækst, til at høre mere om og deltage i udviklingen af hele indsatsen.

Interesserede virksomheder har mulighed for at få mere information om at deltage i programmerne og møde kommunens partnere samt virksomheder, der allerede har gjort sig erfaringer med lignende forløb.

STED

Frederiksberg Erhvervsforum, Lindevangs allé 6, 2. sal, 2000 Frederiksberg

PROGRAM

14.00-14.10:    Velkomst

14.10-14.40:    Vækst med social bundlinje

  • Vækst og socialt ansvar kan godt gå hånd i hånd ved Business Development Manager Annette Dupont, Borg & Bigum Denmark AS.
  • Perspektiver på offentlig-private samarbejder inden for social vækst ved professor Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, Centre for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School.
  • Lancering af nyt acceleratorprogram, Vækst med social bundlinje – Payment by Results ved direktør Ulrik Haumann, Den Sociale Kapitalfond.

14.40-15.10:    Facility services med social bundlinje

  • Perspektiver på indkøb af catering service med brug af socialt ansvarlig leverandør ved senior projektleder Birgitte Kehler Holst, DR Ejendomme og Service, Danmarks Radio.
  • Træningsbaner i Frederiksberg Gartner- og Vejservice ved afdelingschef Ole Philip, Frederiksberg Gartner- og Vejservice, Frederiksberg Kommune
  • Lancering af nyt projekt Markedsudvikling for Gladservice ved adm. direktør Mikkel Holmbäck, Glad Fonden.

15.10-15.20:    Social vækst på Frederiksberg ved Johnny L. Madsen, arbejdsmarkedschef i Frederiksberg Kommune

15.20-15.25:    Netværkscafé og afrunding ved Christina Juell-Sundbye, leder af Frederiksberg Erhvervsforum

 

Tilmelding til Ditte Møller Munch på dimu03@frederiksberg.dk eller 2898 3730 (senest d. 25. august).